Pastorale zorg

Pastoraal beleidsplan
Omdat dit het eerste pastoraal beleidsplan is van de federatie Maastricht Oost, is een beknopte geschiedenis van de afzonderlijke parochies opgenomen (hoofdstuk 2) en ook één en ander geschreven over de achtergronden van de federatievorming (hoofdstuk 3).

In nieuwe beleidsplannen hoeven deze onderwerpen waarschijnlijk niet meer aan bod te komen. Daarentegen vragen de onderwerpen van de daarop volgende hoofdstukken om periodieke actualisering en bijstelling.

Klik op de link om het beleidsplan in te zien:  Pastoraal beleidsplan