Federatiebestuur

Het Kerkbestuur staat onder voorzitterschap van de pastoor en heeft verder een door de bisschop benoemde vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal verdere leden.
Het Kerkbestuur bepaalt het beleid van de parochie op materieel en economisch vlak binnen de grenzen die het Bisdom bepaalt en geeft advies aan het pastoraal team op het gebied van het pastoraal beleid en de liturgie.
Bij afwezigheid van de pastoor zit de vice-voorzitter de vergaderingen voor.

  • Mariëtte Ackermans (Heer en De Heeg), secretaris
  • Martin Bongers ( Heer en De Heeg)
  • Jan Aarts (Amby)
  • Leny van de Wier ( Amby)
  • Huub Sour ( Heugem)
  • Dirk Mulders (Scharn)