De Parochiefederatie Maastricht Oost bestaat uit 5 parochies.

parochie Amby   parochie De Heeg   parochie Heer

parochie Heugem   parochie Scharn