Priesterwijding kapelaan Slaven Brajković

Priesterwijding en eerste Heilige Mis van kapelaan Slaven Brajković
In vijf parochies van Maastricht is sedert vorig jaar oktober de uit Kroatië afkomstige Slaven Brajković als diaken werkzaam: in Heugem, De Heeg, Heer, Scharn en Amby.
Zondag 27 mei, zal hij om 10.30 uur zijn plechtige Eerste Heilige Mis opdragen in de kerk van Heugem, gelegen aan de Heugemer Pastoorstraat. Harmonie St. Michael en diverse koren van de parochies waarin hij werkt, zullen deze feestelijke viering opluisteren.
Aansluitend zal er in de Oude Harmoniezaal, Heugemerstraat 76, een receptie worden gehouden. Voor de viering van de Eerste H. Mis en de receptie is eenieder van harte welkom.
Het is natuurlijk ook mooi als u de dag ervoor, zaterdag 26 mei, om 10.30 uur aanwezig kunt zijn bij zijn priesterwijding in de kathedraal van Roermond.

Belangrijk:
Zondagmorgen 27 mei kan er niet geparkeerd worden op het kerkplein! Op de website www.parochieheugem.nl zullen parkeermogelijkheden in de nabije omgeving worden vermeld.

Taizé 2018

Ga je mee een week naar Taizé? (15-22 juli 2018)

Met het Gezinskoor organiseren we sinds een aantal jaar Taizévieringen in de parochies in Heugem en Amby. Voor jongeren vanaf 18 jaar willen we dit jaar een reis naar Taizé (Frankrijk, www.taize.fr) organiseren. We nemen deel aan de internationale jongerenontmoeting die de broeders organiseren en overnachten in – eigen- tenten op het terrein.

Naast het verdiepingsprogramma is er vanzelfsprekend veel tijd voor gezelligheid, het is tenslotte vakantie. Als voorbereiding willen we een paar keer met de groep bij elkaar komen. Wanneer: van 15-22 juli 2018, kosten: ongeveer 100 eu plus bijdrage in de kosten van de reis per mini busje.  

Nieuwsgierig?
Meld je voor 1 april aan voor de info middag op zaterdag 7 april 14.30 uur.
Telefoon: 06-34322362 (kapelaan Anu) of 06-06-37313442 (Reinier Kreutzkamp).

Wereldjongerendagen 2018

Het grootste jongerenevenement ter wereld! Wil je meegaan?

De WJD is het grootste jongerenevenement ter wereld en trekt jongeren uit de gehele wereld. Er worden rond 4/5 miljoen jongeren uit hele wereld verwacht in Panama om het geloof te vieren. WJD betekent dan ook: vrienden maken, culturen leren kennen, feest vieren en het geloof beleven. In Januari 2019 vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Panama. Deze bestaan uit deelname aan het hoofdprogramma in Panama Stad, waarbij ook paus Franciscus aanwezig zal zijn. Voorafgaand  daaraan zullen de  jongeren ook enkele dagen in gastgezinnen verblijven, om contact te leggen met lokale jongeren en jongeren uit andere werelddelen.  De WJD is bedoeld voor jongeren van 18-30 jaar. Het is een katholiek evenement maar jongeren van alle geloofsovertuigingen zijn welkom.

15 of 16 januari 2019 vertrekken de jongeren en rond 31 januari  komen de jongeren weer terug in Maastricht. We overwegen om bij voldoende belangstelling, deze reis uit te breiden met een bezoek van 4 dagen aan Mexico.  Er zijn verschillende spaaracties voor de jongeren die meewillen om te sparen voor de reis. Wil je meegaan Of heb je nog vragen over de reis, kun je contact opnemen met kapelaan Anu Kalarickal- anuantony25@gmail.com of met kapelaan Kapelaan G.Dölle – georgedoelle@gmail.com.

Praktische informatie:

  • Op zondag 25 maart
  • Leeftijd: 17-30 jaar georgedoelle@gmail.com
  • Waar: Swalmerstraat 100 te Roermond
  • Tijd: 14.00-19.00 uur
  • Aanmelden: Verplicht, in verband met het avondeten
  • Kosten : gratis.

Namens begeleiders Kapelaan Anu Antony Kalarickal