Tarieven kerkelijke diensten

Tarieven kerkelijke diensten 2018

  • Dienst door de week (leesmis)      € 12,50,
  • Eucharistie op zaterdagavond       € 27,50
  • Eucharistie op zondag (hoogmis) € 27,50-
  • Jubileumviering buiten de reguliere vieringen € 275,- (gratis als u kerkbijdrage betaalt)
  • Jubileumviering tijdens de reguliere vieringen € 50,-
  • Begrafenismis (rouwgeld)           € 440,- (gratis als u kerkbijdrage betaalt)
  • Huwelijksviering (trouwgeld)       € 440,- (gratis als u kerkbijdrage betaalt)
  • 1ste Heilige Communie              € 50,-
  • Vormsel                            € 50,-
  • Bijdrage voor de begeleiding van een priester naar het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst  € 440,-
  • Begeleiding naar het crematorium, dan wel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 50,-