Dringend

Ziekencommunie ontvangen
Als echter de mogelijkheid ontbreekt om naar de kerk te gaan, door ziekte of ouderdom, is er de mogelijkheid om thuis de H. Communie te mogen ontvangen.
Eerste vrijdag van de maand wordt de H.Communie rondgebracht aan zieke mensen.
Als omstandigheden het noodzakelijk maken, zijn er natuurlijk ook afspraken te maken voor andere dagen. Wilt u de ziekencommunie ontvangen neem dan contact met:

Het sacrament van de Zieken
Het pastorale team wil graag een steun zijn voor zieken en voor hen die om de zieke heen staan. Het sacrament kan worden toegediend aan ernstig zieken, ook al zou er van direct stervensgevaar nog geen sprake zijn.
Het sacrament geeft de zieke verlichting en in het geval van stervensgevaar geeft het de kracht om het leven uit handen te geven in Gods liefdevolle handen.

  • Kapelaan A. Antony, 043 363 45 87  (06 34 32 23 62)
  • Pastoor P. Horsch, 043 361 00 28
  • Kapelaan P. Lipsch, 043 361 00 60

In noodgevallen, als bovenstaande priesters niet bereikbaar zijn, mag u ook de priester wachtdienst bellen telefoon 043 369 06 70.

Uitvaart regelen
Als iemand overlijdt, is het voor nabestaanden van belang om op een zorgvuldige en waardige manier afscheid te nemen.
In woorden en gebaren wordt de overledene geëerd, en de hoop wordt uitgesproken dat God ons draagt voor altijd. U kunt een afspraak maken voor een uitvaart.