Vieringen Parochiefederatie

Vieringen van Heugem – De Heeg – Heer – Scharn – Amby
Heilige Missen vanaf 1 juni 2020

Amby:                  zondagmorgen 11.00.    dinsdagmorgen 9.00.     donderdagmorgen 9.00

Scharn:                zaterdagavond 17.30.    woensdagavond 19.00

Heer:                    zondagmorgen 9.45.     maandag 19.00. dinsdag 19.00. donderdag 19.00. vrijdag 19.00

De Heeg:             zondagmorgen 11.15    vrijdagmorgen 9.00

Heugem:             zaterdagavond 19.00.    maandagmorgen 9.00

Helaas zijn er vanuit veiligheidsoverwegingen nog wel een aantal beperkingen. Zo mogen er tot 1 juli nog maar 30 mensen per viering in de kerk aanwezig zijn. Vanaf die datum zullen het er 100 zijn. Uiteraard worden degenen voor wie intenties worden gelezen, als eersten bij de 30 mensen geteld.

Bovendien geldt de 1,5 meter afstand. En kunnen we niet samen zingen.

Om te voorkomen dat mensen het gevoel krijgen niet welkom te zijn als de kerk vol is, en dan onverrichterzake weer naar huis moeten, is er een systeem van registratie van de weekenddiensten. In de verschillende kerken is die op een eigen wijze geregeld. 

Allereerst kunt u zich voor alle 5 kerkgebouwen via de verschillende parochie-bureaus van Amby, Heer en Heugem opgeven, ook voor meerdere weekenden. 

Amby:                  openingstijden:                dinsdag: 10.30 tot 12.00 uur, vrijdag: 14.00 tot 15.00 uur

tel.  043-3520100                             e-mail:   parochiewalburga@kpnplanet.nl

Heer:                     openingstijden:              maandag en donderdag van 9.30 tot 12.00         

tel.  043-3610028                             e-mail:    parochiebureau@heerdeheeg.nl

Heugem:             openingstijd                      donderdag van 11.00 tot 11.30 uur.

                                               tel.  043-361 31 77                          e-mail:    info@parochieheugem.nl

Daarnaast hebben de verschillende kerken een eigen schrift, waarin u zich kunt aanmelden. Geeft u daarbij a.u.b. ook uw telefoonnummer en/of e-mail adres weer.

In Amby ligt dat in de kapel naast de kerk.

In Scharn kunt u een briefje in de bus van de pastoor duwen (Padualaan 4),

In Heer in de Maria kapel bij de ingang van de kerk.

In De Heeg kan men elke dag (door de week) tussen 14.30 en 15.30 terecht in de kerk.

En in Heugem ligt het schrift bij bloemenhandel Sour aan de Heugemerstraat 251

Wees ervan overtuigd dat we alles doen om u in de sacramenten van het geestelijk leven te laten delen. Mochten de aantallen mensen die zich aanmelden de 30 overschrijden, zullen we laten weten wanneer en waar er de gelegenheid is in dat weekend nog een Mis bij te wonen.

* Missen in Heugem in principe op zaterdag; soms echter op zondag om 10.00 uur (klik hier voor meer info)
** in de Vastentijd op donderdag: Aanbidding om 18.00 uur, Rozenkrans om 18.30 uur, H. Mis om 19.00 uur
*** in de Vastentijd op vrijdag: Kruisweg om 18.30 uur, H. Mis om 19.00 uur