Parochiebureau’s

Parochiebureau Amby
Het parochiebureau van Amby is geopend dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur.
Ambyerstraat Zuid 90ª
Telefoon 043 352 01 00 of
via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl


Parochiebureau Heer
Het is geopend op maandag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Het Parochiebureau is gehuisvest in de pastorie aan de Oude Kerkstraat 10, 6227  SR – Heer/Maastricht.
Het telefoonnummer is 043 361 00 28 maar persoonlijk afspraken maken of vragen stellen is ook mogelijk tijdens de genoemde tijden.
Verder is het parochiebureau ook via e-mail bereikbaar: parochiebureau@heerdeheeg.nl


Kerkloket Heugem
Geopend op donderdag van 11.00 tot 11.30 uur.
Bezoekadres is Heugemer Pastoorsstraat 15 (achteringang kerk), 6229 AG Maastricht.
Telefoon 043 – 361 31 77 of via e-mail info@parochieheugem.nl