Parochiebureau’s

Parochiebureau Amby
Het parochiebureau van Amby is geopend dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 14.00 – 15.00 uur.
Ambyerstraat Zuid 90ª
Telefoon 043 352 01 00 of
via e-mail: parochiewalburga@kpnplanet.nl


Parochiebureau Heer
Het is geopend op maandag en donderdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Het Parochiebureau is gehuisvest in de pastorie aan de Oude Kerkstraat 10, 6227  SR – Heer/Maastricht.
Het telefoonnummer is 043 361 00 28 maar persoonlijk afspraken maken of vragen stellen is ook mogelijk tijdens de genoemde tijden.
Verder is het parochiebureau ook via e-mail bereikbaar: parochiebureau@heerdeheeg.nl


Kerkloket Heugem
Geopend op donderdag van 11.00 tot 11.30 uur.
Bezoekadres is Heugemer Pastoorsstraat 15 (achteringang kerk), 6229 AG Maastricht.
Telefoon 043 – 361 31 77 of via e-mail info@parochieheugem.nl